Himmawan, D. ., and M. . Agniah. “ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP JATIBARANG INDRAMAYU”. JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance, vol. 2, no. 2, July 2023, pp. 69-79, doi:10.31943/jsef.v2i2.35.